Psychologists

Anouk de Bie MSc

Anouk de Bie MSc

Clinical Psychologist
Post Master Clinical Psychology
Specialism: Children & Adolescents
University of Nijmegen, The Netherlands
Master Clinical Psychology
Psychology Department
University of Utrecht, The Netherlands
Bachelor Pedagogy
Psychology Department
University of Utrecht, The Netherlands

Anouk is a Senior Clinical Psychologist, who had her own practice in The Netherlands since 2008. She has experience with conducting assessments and treatments for children and adolescents with behavioral, social emotional and learning difficulties.

Anouk used to work with children with AD(H)D, ASD, dyslexia and Mood Disorders. She also worked with children who had to cope with the divorce of their parents, grief and loss, trauma, anxiety, feelings of depression, bullying, giftedness, low self confidence, sleeping problems and interaction problems with parents or other children.

Anouk thinks its essential to focus on the strenghts of children to help them reach their full potential. Also she works with the most important people (parents and teachers) around the child to empower them coping with difficulties they may experience with raising and teaching their child.

Anouk works solution-oriented, individual and systemic and she uses Cognitive Behavioral Therapy in her sessions.
Anouk is Orthopedagoog/ Gezondheidszorgpsycholoog en heeft in Nederland sinds 2008 in haar eigen praktijk gewerkt. Zij heeft ervaring met het verrichten van diagnostiek en behandelingen voor kinderen en adolescenten met gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen en leerproblemen.

Anouk heeft gewerkt met kinderen met AD(H)D, Autisme en Dyslexie en Stemmingsproblematiek. Daarnaast heeft zij gewerkt met kinderen die hulp konden gebruiken bij het omgaan met scheidingsproblematiek, rouw en verlies, trauma, angst, depressie, pesten, hoogbegaafdheid, slaapproblemen, laag zelfbeeld en interactieproblemen met ouders en/of andere kinderen.

Anouk vindt het essentieel om te focussen op de krachten van kinderen om hen te helpen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Ze werkt ook samen met de belangrijkste mensen (ouders en leerkrachten) rondom het kind om hen vaardiger te maken in het omgaan met de moeilijkheden die zij ervaren bij het opvoeden en onderwijzen van hun kind.

Anouk werkt oplossingsgericht, individueel en systemisch en zij maakt gebruik van Cognitieve Gedragstherapie in haar behandelingen.